Home   |   Nacionalni park Kornati   |  Izleti brodovima   |  O nama


 SMJE©TAJ U NACIONALNOM PARKU KORNATI
   
Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati  

Kornati sa svojih 152 otoka, otočića i hridi čine najgu±ći arhipelag u cijelom Sredozemlju. Dio arhipelaga je, zbog izuzetnih ljepota krajolika, velike obalne razvedenosti i bogate morske flore i faune progla±en nacionalnim parkom. Kornati nisu trajno naseljeni. To su prvenstveno poljoprivredna imanja Murterina, koji se već stoljećima tamo bave ribarstvom, uzgajaju masline, vinovu lozu i ovce... Svoje su ribarske kučice danas preuredili u ugodan smje±taj za one µeljne mira, boravka u prirodi, za one koji µele osjetiti µivot, kakav se nekad µivio u tom ±krtom krajoliku.

Kuće su smje±tene uokolo cijelog arhipelaga. U nekim uvalama postoji samo po jedna kuća, u nekima ih ima nekoliko, a u najvećem naselju na Kornatima ih ima oko 50. Ovdje nema cesta, postoje samo staze, kojima moµete ići u duge ±etnje. Na otoke ne dolazi nikakav trajekt, tamo moµete doći samo brodom u vlastitoj (ili na±oj!) organizaciji. Dućani postoje u svega nekoliko uvala, dok restorana i ribarskih “konoba” ima ne±to vi±e.
Kuće na Kornatima imaju dijelom “robinzonske” uvjete, ±to znači da nemaju standard apartmana na otoku Murteru. Nema vodovoda i električne energije. Umjesto strujne rasvjete postoji solarna rasvjeta (obično 12 V) i rasvjeta na plin, umjesto hladnjaka na struju imate hladnjak na plin, umjesto vode iz vodovoda imate ki±nicu iz cisterne. Za tu±iranje se često koristi solarni tu± ispred kuće, grijan toplinom sunca.

Kornati nude brojne mogućnosti za uµivanje (kupanje, ribarenje, ronjenje, ±etnje prirodom...) ali ipak, trebate imati na umu da se ovakav odmor preporučuje prvenstveno onima, kojima će µivot u prirodi predstavljati uµitak, a ne patnju i nostalgiju za udobnostima, koje nam pruµa suvremena tehnologija i gradski µivot. Svima onima, koji odluče iznajmiti ribarsku kučicu na Kornatima, preporučujemo najam malenog brodića, kojim će moći svakog dana istraµivati otočiće i uvale u blizini.

Ako ste rezervirali smje±taj u nekoj od kučica na Kornatima potrebno je znati slijedeće:
- Dolazak u agenciju je u ranijim jutarnjim satima (od 8,00 do 10,00), gdje se vr±i prijava boravka gostiju (za to trebate osobnu iskaznicu ili putovnicu), regulira se plaćanje i sl.
- Prije polaska potrebno je obaviti kupnju namirnica , dostatno za tjedan dana boravka na Kornatima. Prije svega dovoljno hrane (ne preporuča se uzimanje hrane, koja se lako kvari), pića (iako se ki±nica moµe piti, većina ljudi preferira kupljenu vodu), najnuµnije lijekove, gorivo za čamac... Ukoliko ostajete vi±e od jednog tjedna, za idući tjedan moµete naručiti neke namirnice iz Murtera.
- Nakon kupovine namirnica, autom dolazite do broda, koji će vas odvesti u Kornate. Nakon ukrcaja prtljaga i namirnica, parkirate automobil u Murteru, u dvori±u vlasnika kuće na Kornatima.
- Put do Kornata traje 2-3 sata, ovisno o lokaciji kuće, koju ste rezervirali. Transfer obično vr±i vlasnik kuće, koji će Vam, kad dođete na Kornate, pokazati gdje se nalaze i kako funkcioniraju pojedini aparati ili oprema kučice (hladnjak, ±tednjak, rasvjeta i sl.).
- Svaka kuća u Kornatima je specifična po svojim karakteristikama i na na±im stranicama smo se potrudili dati ±to potpuniji opis.
- U agenciji ćete dobiti kontakt brojeve i broj telefona pomoći na moru, kako biste u slučaju nuµde mogli kontaktirati. Potrebno je i da Vi ostavite Va± broj telefona, kako bi bili u kontaktu i dogovorili eventualnu nabavu namirnica i pojedinosti oko Va±eg povratka.
- U kućama koje koriste solarnu energiju moµete puniti mobitel koristeći punjač na 12 V, kao u automobilu.
- Vode u kućama ima dovoljno, ali budući da je riječ o ki±nici, a ki±e su ljeti rjetke, potrebno ju je racionalno koristiti.

Smje±taj moµete potraµiti na web stranicama:

Murter-Kornati - web stranica specijalizirana za otok Murter i Kornatske otoke
www.murter-kornati.com
Arta-Adriatic - web stranica sa dobrom ponudom smje±taja na područje ©ibenske rivijere.
www.arta-adriatic.com

 
Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati
Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati Smjestaj u Nacionalnom parku Kornati

Home
Nacionalni park Kornati
Nacionalni park Kornati I  ©to vidjeti u NP Kornati? I  Karta Np Kornati  I  Smjeątaj u NP Kornati
Izlet u Nacionalni park Kornati brodom
Brod Barbarinac  I  Brod Otac Boľidar  I  Brod Račić  I  Brod Bolivar  I  Brod Torcida  I  Brod Galeb  I  Brod Visko
O nama
O nama I  Kontakt

developed by Arta