Home   |   Nacionalni park Kornati   |  Izleti brodovima   |  O nama


 ŠTO VIDJETI U NACIONALNOM PARKU KORNATI?
 
Klifovi - jedna od najupečatljivijih prirodnih pojava na Kornatima su klifovi na nizu otoka Donjih Kornata, koji gledaju prema otvorenom moru. Najviši kornatski klifovi su na otoku Klobučaru, Mani, Rašipu velom - podmorski nastavci tih klisura dosežu i do 100 metara dubine. Vela ploča ili Magazinova škrila i vidikovac Metlina - Vela ploča je 9100m2 velika, glatka i gola ploha vapnenca, podno Metline, najvišeg vrha na Kornatu
 
 
Utvrda Tureta i Crkvica Gospe od Tarca - otok Kornat, uvala Tarac, nekad srediąte života na ovim područjima - za Turetu se pretpostavlja da je nastala u 6. stoljeću, i da joj je namjena bila štiti i prati plovidbu brodova tada dosta nesigurnim Jadranskim morem. Crkvica Gospe od Tarca sagrađena je na ostacima starokršćanske crkve iz 16. st. Mletački kaštel i vidikovac prema otvorenom moru - otok Vela Panitula - utvrda sa početka 16. stoljeća
 
Mala Proversa - zanimljiv plitak prolaz između Dugog otoka i otoka Katine - u moru vidljivi ostaci rimske građevine dugačke 90m, koja je u rimsko doba bila iznad morske površine Suhozidi - Kornati su prezidani sa stotinama metara zidova u samom kamenu koji su građeni da bi se sačuvao posjed i zaštitio "pašnjak" te spriječio prelazak ovaca iz jednog posjeda na drugi. Na otoku Kornatu dužina tih zidova iznosi 70 km.
Home
Nacionalni park Kornati
Nacionalni park Kornati I  Što vidjeti u NP Kornati? I  Karta Np Kornati  I  Smještaj u NP Kornati
Izlet u Nacionalni park Kornati brodom
Brod Barbarinac  I  Brod Otac Božidar  I  Brod Račić  I  Brod Bolivar  I  Brod Torcida  I  Brod Galeb  I  Brod Visko
O nama
O nama I  Kontakt

developed by Arta